Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2014 11/2015 12/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,4 4,7 2,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 -4,9 -2,0 -4,5 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 27,0 27,4 27,8 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,4 22,8 -39,1 -16,1 -16,2 -20,1 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 -0,3 -1,8 1,7 -
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,5 20,0 17,5 21,6  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 19,5 20,2 18,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,5 5,7 4,2 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,9 22,6 23,4  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 13,8 13,1 16,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,1 29,5 -60,9 -37,2 -27,2 -35,0 --
- Bättre (%) 26,0 62,1 2,0 5,3 8,6 5,1  
- Sämre (%) 28,7 88,5 4,2 65,1 52,5 60,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 -4,6 -1,9 -10,4 --
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 26,2 30,4 24,5  
- Sämre (%) 23,1 57,3 6,0 32,0 29,1 37,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 2,1 0,5 0,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,0 1,3 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -27,6 -30,5 -29,7 --
- Mindre (%) 30,0 60,8 6,4 11,4 11,1 10,3  
- Mera (%) 34,8 83,3 6,9 60,3 63,2 60,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -7,5 -5,9 -5,2 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 11,6 11,1 11,7  
- Ökat (%) 17,1 31,9 7,9 25,5 20,9 20,4  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,1 41,8 -14,2 12,1 15,0 16,8 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 43,7 44,2 45,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 31,6 29,2 28,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 2,4 8,0 4,5 -
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 51,2 55,5 53,2  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 45,2 40,8 43,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,8 19,6 20,1 =
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 56,7 62,3 62,9  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 38,2 31,2 32,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 30,9 30,9 33,7 ++
- Kan spara (%) 59,4 70,0 38,6 63,0 64,6 66,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,7 8,7 6,1  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 44,5 45,4 45,5 +
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 77,1 78,2 79,2  
- Kan inte spara (%) 24,3 40,3 16,5 21,6 21,0 20,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 13,3 11,4 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,7 4,0 5,6  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,7 7,4 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -15,8 -11,4 -12,2 --
- Mera (%) 21,6 30,8 13,9 15,7 17,2 16,5  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 37,1 32,5 33,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 14,3 15,4 15,5 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 6,1 6,5 7,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,2 9,0 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,2 6,9 5,9 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,3 2,3 2,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,9 4,6 3,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 17,8 18,5 18,7 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,5 12,2 13,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 6,3 5,5  

Källa: Konsumentbarometern 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/12/kbar_2015_12_2015-12-28_tau_001_sv.html