Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2014 01/2015 02/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,3 6,0 10,6 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,4 19,4 -15,0 -0,7 -2,0 2,1 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 29,1 27,7 29,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,0 22,8 -39,1 -10,8 -13,2 -7,2 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 0,7 0,8 -0,6 --
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,5 18,2 20,2 18,3  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 17,2 19,4 18,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,4 6,7 8,1 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,0 24,3 25,7  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 12,5 13,1 12,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,1 29,5 -60,9 -21,0 -34,4 -22,6 --
- Bättre (%) 26,7 62,1 2,0 12,6 4,6 10,8  
- Sämre (%) 27,7 88,5 4,2 46,6 63,5 48,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 2,9 -2,5 4,5 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 33,2 26,7 34,5  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 25,1 28,7 23,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,1 1,8 0,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,6 1,7 1,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,2 27,6 -51,1 -24,6 -24,0 -18,8 -
- Mindre (%) 30,6 60,8 6,4 12,7 13,0 15,7  
- Mera (%) 34,1 83,3 6,9 56,2 56,5 49,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -8,5 -8,9 -8,5 --
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 9,6 9,2 11,4  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 24,2 24,5 24,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 7,8 19,2 21,3 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 39,8 47,9 47,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 32,0 28,7 26,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 7,5 6,8 0,5 -
- Bra tid (%) 58,3 80,7 33,4 54,9 54,1 49,9  
- Dålig tid (%) 36,1 58,5 15,5 39,9 41,2 47,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 11,5 14,3 22,9 +
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 56,8 59,1 65,4  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 37,6 35,6 29,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,2 35,1 14,7 32,3 32,3 32,0 +
- Kan spara (%) 59,2 70,0 38,6 65,2 65,8 65,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,3 6,4 6,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,9 52,2 10,9 48,6 44,0 48,5 +
- Kan spara (%) 73,7 82,3 56,6 80,1 76,7 80,4  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 18,6 22,4 19,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 13,0 11,2 10,2 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 4,6 4,5  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 7,2 6,6 5,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,7 -2,4 -18,2 -10,7 -15,7 -12,0 --
- Mera (%) 21,8 30,8 13,9 16,6 14,5 17,2  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 30,8 37,3 33,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 17,1 16,1 15,8 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,8 7,4 8,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,3 8,6 7,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,2 6,7 4,4 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 2,2 1,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,2 4,5 2,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,9 18,3 18,8 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,5 11,2 13,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 7,1 5,5  

Källa: Konsumentbarometern 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/02/kbar_2015_02_2015-02-26_tau_001_sv.html