Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2013 06/2014 07/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 8,7 9,4 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 19,4 -15,0 -3,6 -1,3 -0,4 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 27,9 27,5 25,9 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,6 22,8 -39,1 -15,8 -7,7 -4,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,2 9,8 -4,0 1,4 -0,6 0,4 --
- Bättre (%) 23,7 30,6 16,6 20,3 19,6 20,9  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 18,1 20,1 20,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 6,2 7,5 6,3 -
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 24,5 25,0 23,9  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 14,1 13,5 13,9  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,1 29,5 -60,9 -24,6 -24,0 -19,0 -
- Bättre (%) 27,3 62,1 2,0 10,4 10,4 11,8  
- Sämre (%) 26,6 88,5 4,2 51,4 50,8 43,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -5,0 2,8 5,3 =
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 26,0 33,6 35,2  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 31,7 25,1 22,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,6 3,3 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,4 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,4 27,6 -51,1 -26,5 -18,2 -15,0 -
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 10,8 16,0 18,3  
- Mera (%) 33,3 83,3 6,9 59,0 48,4 45,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 7,6 -18,8 -4,9 -7,3 -6,0 -
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 12,0 11,2 12,7  
- Ökat (%) 16,3 31,9 7,9 21,8 24,0 23,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 4,1 7,5 5,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 37,9 41,1 40,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 17,7 33,8 33,5 35,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 2,7 3,0 4,3 -
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 51,7 51,6 52,6  
- Dålig tid (%) 35,8 58,5 15,5 43,3 43,6 42,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,7 11,6 11,7 -
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 58,2 55,9 57,5  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 36,2 36,4 36,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 32,2 32,5 30,8 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 63,7 62,8 63,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,2 5,4 6,5  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 45,3 42,6 40,8 =
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 77,1 77,3 74,5  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 21,8 22,1 24,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,4 12,2 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,7 5,7 5,3  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,6 6,6 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,5 -2,4 -18,2 -13,8 -11,5 -13,3 --
- Mera (%) 22,0 30,8 13,9 16,5 17,2 16,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 35,8 32,5 35,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 16,3 16,3 15,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 8,2 8,4 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,1 7,9 7,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,6 7,9 6,9 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 4,0 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,6 3,8 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,2 18,7 18,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 14,7 12,8 13,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,5 5,8 4,2  

Källa: Konsumentbarometern 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/07/kbar_2014_07_2014-07-28_tau_001_sv.html