Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2013 05/2014 06/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 8,1 8,7 8,7 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 19,4 -15,0 -3,1 -2,0 -1,3 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 28,4 26,2 27,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,6 22,8 -39,1 -10,1 -6,5 -7,7 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,2 9,8 -4,0 1,6 -2,8 -0,6 --
- Bättre (%) 23,7 30,6 16,6 20,3 17,6 19,6  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 17,9 22,2 20,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,1 4,3 7,5 -
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 23,5 22,0 25,0  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 14,8 14,4 13,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,0 29,5 -60,9 -20,7 -19,5 -24,0 --
- Bättre (%) 27,4 62,1 2,0 12,0 13,3 10,4  
- Sämre (%) 26,6 88,5 4,2 47,3 45,3 50,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -0,6 3,6 2,8 =
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 29,1 33,8 33,6  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 27,8 24,2 25,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,8 2,9 3,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,0 2,6 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 -19,6 -16,5 -18,2 -
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 14,8 18,4 16,0  
- Mera (%) 33,3 83,3 6,9 49,9 47,3 48,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 7,6 -18,8 -4,0 -8,2 -7,3 --
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 11,8 9,5 11,2  
- Ökat (%) 16,3 31,9 7,9 20,2 23,0 24,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,5 41,8 -14,2 -0,8 4,6 7,5 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 34,2 39,4 41,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 17,7 35,0 34,8 33,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 3,9 6,1 3,0 -
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 52,7 53,7 51,6  
- Dålig tid (%) 35,8 58,5 15,5 43,4 40,8 43,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 13,9 8,4 11,6 -
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 59,0 54,4 55,9  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 35,5 39,5 36,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 32,7 30,8 32,5 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 64,9 63,9 62,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,8 7,3 5,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 47,4 43,5 42,6 +
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 79,5 77,7 77,3  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 20,0 21,6 22,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,8 11,0 12,2 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,3 4,8 5,7  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,5 6,2 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,5 -2,4 -18,2 -12,2 -14,6 -11,5 --
- Mera (%) 22,0 30,8 13,9 17,0 13,9 17,2  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,4 34,3 32,5  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 13,3 14,2 16,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 8,0 6,7 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 5,3 7,6 7,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,5 7,5 7,9 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,8 3,3 4,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,7 4,2 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,5 19,3 18,7 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,6 14,5 12,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,8 4,8 5,8  

Källa: Konsumentbarometern 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/06/kbar_2014_06_2014-06-27_tau_001_sv.html