Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, maj

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2013 04/2014 05/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 3,7 8,7 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,8 19,4 -15,0 -5,0 -5,7 -2,0 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 26,7 24,0 26,2 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,6 22,8 -39,1 -14,7 -14,0 -6,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,2 9,8 -4,0 -0,6 -2,6 -2,8 --
- Bättre (%) 23,7 30,6 16,6 19,6 16,6 17,6  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 20,8 21,8 22,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,1 4,2 4,3 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 22,6 21,5 22,0  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 14,6 15,0 14,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,9 29,5 -60,9 -25,4 -29,4 -19,5 -
- Bättre (%) 27,5 62,1 2,0 10,0 7,6 13,3  
- Sämre (%) 26,5 88,5 4,2 53,3 56,8 45,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -3,2 -2,5 3,6 =
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 28,1 28,4 33,8  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 30,8 29,7 24,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,9 3,0 2,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,4 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 -26,3 -25,5 -16,5 -
- Mindre (%) 31,3 60,8 6,4 12,1 12,3 18,4  
- Mera (%) 33,2 83,3 6,9 59,0 57,6 47,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 7,6 -18,8 -6,0 -9,3 -8,2 --
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 9,8 8,5 9,5  
- Ökat (%) 16,2 31,9 7,9 21,0 22,2 23,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 -1,0 1,9 4,6 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 35,8 37,1 39,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,0 45,7 17,7 36,7 35,2 34,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 -0,6 3,7 6,1 -
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 49,0 51,9 53,7  
- Dålig tid (%) 35,7 58,5 15,5 47,5 42,7 40,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 18,8 10,6 8,4 -
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 63,6 55,6 54,4  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 30,7 37,1 39,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 30,8 29,2 30,8 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 65,3 60,7 63,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,5 7,0 7,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 44,2 38,7 43,5 +
- Kan spara (%) 73,5 82,3 56,6 77,0 72,8 77,7  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 21,8 25,2 21,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 12,7 10,0 11,0 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,3 4,3 4,8  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,4 5,7 6,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,5 -2,4 -18,2 -11,7 -14,1 -14,6 --
- Mera (%) 22,0 30,8 13,9 18,5 15,6 13,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,9 35,9 34,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 14,5 13,9 14,2 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 7,1 7,8 6,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 7,5 6,2 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,8 5,8 7,5 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,7 2,5 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,1 3,3 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,0 20,7 19,3 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,4 12,9 14,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,6 7,9 4,8  

Källa: Konsumentbarometern 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/05/kbar_2014_05_2014-05-27_tau_001_sv.html