Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, juli

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2013 03/2014 04/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 6,4 8,5 3,7 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,8 19,4 -15,0 -3,4 -2,0 -5,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 25,9 28,6 24,0 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,6 22,8 -39,1 -10,4 -9,8 -14,0 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,3 9,8 -4,0 -1,0 1,0 -2,6 --
- Bättre (%) 23,7 30,6 16,6 19,1 18,4 16,6  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 21,2 16,1 21,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,6 5,5 4,2 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 23,7 22,8 21,5  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 14,3 13,0 15,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,8 29,5 -60,9 -20,1 -20,4 -29,4 --
- Bättre (%) 27,6 62,1 2,0 11,5 11,2 7,6  
- Sämre (%) 26,4 88,5 4,2 44,9 45,0 56,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -1,6 1,0 -2,5 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 29,2 31,3 28,4  
- Sämre (%) 22,6 57,3 6,0 29,8 26,4 29,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,9 3,1 3,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,2 27,6 -51,1 -19,1 -20,5 -25,5 --
- Mindre (%) 31,4 60,8 6,4 17,1 13,8 12,3  
- Mera (%) 33,1 83,3 6,9 50,9 50,7 57,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,4 7,6 -18,8 -2,5 -5,9 -9,3 --
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 10,9 10,3 8,5  
- Ökat (%) 16,2 31,9 7,9 17,6 20,6 22,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 0,4 2,7 1,9 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 34,1 36,6 37,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,9 45,7 17,7 33,7 33,9 35,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 5,9 6,6 3,7 -
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 53,4 54,7 51,9  
- Dålig tid (%) 35,7 58,5 15,5 41,7 41,3 42,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 14,8 12,6 10,6 -
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 59,4 57,6 55,6  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 34,2 36,0 37,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 31,2 32,3 29,2 =
- Kan spara (%) 59,0 70,0 38,6 63,9 66,0 60,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,2 6,9 7,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 40,9 48,2 38,7 =
- Kan spara (%) 73,5 82,3 56,6 75,7 79,9 72,8  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 23,7 18,8 25,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 12,5 11,5 10,0 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,5 5,1 4,3  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,9 6,4 5,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,4 -2,4 -18,2 -11,5 -12,7 -14,1 --
- Mera (%) 22,0 30,8 14,3 17,7 15,9 15,6  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 32,4 34,2 35,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 15,6 13,3 13,9 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 7,4 7,2 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 8,3 6,1 6,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,3 5,6 5,8 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,2 2,2 2,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,2 3,4 3,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,1 21,3 20,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,8 14,0 12,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 7,3 7,9  

Källa: Konsumentbarometern 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/04/kbar_2014_04_2014-04-28_tau_001_sv.html