Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, maj

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2013 01/2014 02/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 9,6 9,9 8,3 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 19,4 -15,0 0,4 2,3 -0,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 29,4 26,6 29,1 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,8 22,8 -39,1 -8,4 -4,8 -10,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,3 9,8 -4,0 1,9 0,4 0,7 --
- Bättre (%) 23,8 30,6 16,7 20,5 19,9 18,2  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 17,2 19,3 17,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 7,4 7,3 6,4 -
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 24,7 26,1 23,0  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 12,6 13,6 12,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,6 29,5 -60,9 -16,0 -16,3 -21,0 --
- Bättre (%) 27,7 62,1 2,0 15,0 14,6 12,6  
- Sämre (%) 26,2 88,5 4,2 42,4 40,9 46,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 3,5 7,3 2,9 +/-
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 35,5 38,7 33,2  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 26,1 21,3 25,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,6 3,1 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,7 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,0 27,6 -51,1 -20,3 -16,8 -24,6 --
- Mindre (%) 31,5 60,8 6,4 15,3 17,2 12,7  
- Mera (%) 32,9 83,3 6,9 52,2 47,4 56,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,3 7,6 -18,8 -3,1 -9,9 -8,5 --
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 11,0 9,0 9,6  
- Ökat (%) 16,1 31,9 7,9 18,3 25,3 24,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 5,0 12,9 7,8 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 37,4 43,5 39,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 17,7 32,3 30,6 32,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 8,9 8,8 7,5 -
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 56,3 55,7 54,9  
- Dålig tid (%) 35,6 58,5 15,5 38,4 38,7 39,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,1 42,0 -47,1 13,6 15,2 11,5 -
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 59,0 59,5 56,8  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 35,7 34,1 37,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 33,1 30,6 32,3 +
- Kan spara (%) 59,0 70,0 38,6 67,3 64,2 65,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,0 8,7 7,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 47,6 41,9 48,6 +
- Kan spara (%) 73,5 82,3 56,6 80,0 75,7 80,1  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 19,2 23,3 18,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,7 10,7 13,0 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,5 4,1 5,8  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,2 6,6 7,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,4 -2,4 -18,2 -10,3 -12,1 -10,7 -
- Mera (%) 22,1 30,8 14,3 17,0 16,0 16,6  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 31,2 32,7 30,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 16,6 15,4 17,1 +/-
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 9,7 7,5 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 6,9 7,9 9,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,2 7,6 8,2 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,4 3,0 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 4,5 5,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,3 19,1 19,9 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 14,5 11,9 13,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,8 7,2 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/02/kbar_2014_02_2014-02-27_tau_001_sv.html