Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2012 05/2013 06/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,4 22,9 -6,5 5,8 5,0 8,1 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,3 19,4 -15,0 -2,2 -5,0 -3,1 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 27,6 26,7 28,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,3 22,8 -39,1 -14,8 -14,7 -10,1 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,4 9,8 -4,0 0,4 -0,6 1,6 -
- Bättre (%) 23,9 30,6 16,7 20,4 19,6 20,3  
- Sämre (%) 16,0 22,7 11,4 19,0 20,8 17,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 6,4 5,1 5,1 --
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 24,2 22,6 23,5  
- Sämre (%) 10,9 17,2 6,6 13,2 14,6 14,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,3 29,5 -60,9 -14,4 -25,4 -20,7 --
- Bättre (%) 28,3 62,1 2,0 14,7 10,0 12,0  
- Sämre (%) 25,2 88,5 4,2 38,6 53,3 47,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,7 25,3 -27,1 -11,1 -3,2 -0,6 -
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 21,0 28,1 29,1  
- Sämre (%) 22,3 57,3 6,0 39,9 30,8 27,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,5 3,9 3,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,9 3,1 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,2 27,6 -51,1 -18,4 -26,3 -19,6 --
- Mindre (%) 32,2 60,8 6,4 16,1 12,1 14,8  
- Mera (%) 32,1 83,3 6,9 49,0 59,0 49,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,3 7,6 -18,8 1,1 -6,0 -4,0 -
- Minskat (%) 13,5 20,0 5,3 15,6 9,8 11,8  
- Ökat (%) 15,6 31,9 7,9 16,3 21,0 20,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,3 41,8 -14,2 8,0 -1,0 -0,8 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,8 62,4 29,6 39,6 35,8 34,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,5 45,7 17,7 31,6 36,7 35,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 14,7 -0,6 3,9 -
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 61,4 49,0 52,7  
- Dålig tid (%) 35,5 58,5 15,5 34,3 47,5 43,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 12,1 18,8 13,9 +/-
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 58,9 63,6 59,0  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 36,0 30,7 35,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 30,4 30,8 32,7 +
- Kan spara (%) 58,8 70,0 38,6 62,5 65,3 64,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,0 7,5 5,8  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 46,2 44,2 47,4 +
- Kan spara (%) 73,3 82,3 56,6 78,5 77,0 79,5  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 20,5 21,8 20,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,3 12,7 11,8 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,7 6,3 5,3  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,6 6,4 6,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -12,8 -11,7 -12,2 --
- Mera (%) 22,3 30,8 14,3 16,1 18,5 17,0  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 33,9 33,9 33,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,1 21,7 12,7 13,6 14,5 13,3 --
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 6,7 7,1 8,0  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 6,9 7,5 5,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,2 7,8 6,5 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 3,7 3,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 4,1 2,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 22,7 21,0 19,5 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 16,0 13,4 13,6  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,7 7,6 5,8  

Källa: Konsumentbarometern 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/06/kbar_2013_06_2013-06-27_tau_001_sv.html