Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2012 03/2013 04/2013 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,5 22,9 -6,5 10,4 10,2 6,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,4 19,4 -15,0 1,2 -1,8 -3,4 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,0 33,4 9,5 26,1 28,6 25,9 +/-
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,4 22,8 -39,1 -2,6 -7,2 -10,4 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,5 9,8 -4,0 1,8 -0,7 -1,0 --
- Bättre (%) 24,0 30,6 16,7 21,2 19,1 19,1  
- Sämre (%) 15,9 22,7 11,4 18,7 20,6 21,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,7 14,1 2,3 6,5 7,0 5,6 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 24,4 24,8 23,7  
- Sämre (%) 10,8 17,2 6,6 13,5 13,5 14,3  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 0,5 29,5 -60,9 -9,0 -17,4 -20,1 --
- Bättre (%) 28,5 62,1 2,0 21,8 12,9 11,5  
- Sämre (%) 25,0 88,5 4,2 36,1 42,3 44,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,8 25,3 -27,1 3,8 3,5 -1,6 -
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 34,7 33,4 29,2  
- Sämre (%) 22,2 57,3 6,0 25,4 24,1 29,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,6 3,8 3,9  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,2 3,0 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -1,0 27,6 -51,1 -9,0 -17,8 -19,1 --
- Mindre (%) 32,4 60,8 6,4 23,1 16,6 17,1  
- Mera (%) 31,9 83,3 6,9 38,5 48,4 50,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 7,6 -18,8 -1,7 -7,2 -2,5 -
- Minskat (%) 13,5 20,0 5,3 13,1 10,3 10,9  
- Ökat (%) 15,5 31,9 7,9 18,2 22,4 17,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 19,5 41,8 -14,2 3,1 -1,3 0,4 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,9 62,4 29,6 35,8 35,0 34,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,4 45,7 17,7 32,7 36,4 33,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 13,6 5,7 5,9 -
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 59,9 53,9 53,4  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 35,5 41,6 41,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,3 42,0 -47,1 16,0 12,0 14,8 +/-
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 60,7 57,2 59,4  
- Dålig tid (%) 30,6 83,4 12,1 32,5 35,9 34,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,9 35,1 14,7 31,1 30,4 31,2 +
- Kan spara (%) 58,7 70,0 38,6 63,9 63,1 63,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,8 7,6 7,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,4 52,2 10,9 40,6 48,3 40,9 +/-
- Kan spara (%) 73,3 82,3 56,6 74,9 79,5 75,7  
- Kan inte spara (%) 24,7 40,3 16,5 23,9 19,1 23,7  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 12,0 12,1 12,5 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,0 4,6 5,5  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,0 7,4 6,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,2 -2,4 -18,2 -9,9 -12,6 -11,5 --
- Mera (%) 22,3 30,8 14,3 17,4 15,7 17,7  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 32,1 33,3 32,4  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,2 21,7 12,7 15,4 13,9 15,6 -
- Mycket sannolikt (%) 8,8 12,1 5,9 7,8 6,8 7,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,6 7,1 8,3  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,8 6,4 8,3 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,1 2,9 3,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,6 3,5 5,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 21,2 19,7 20,1 +
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 15,5 13,3 13,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 6,4 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2013, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2013/04/kbar_2013_04_2013-04-29_tau_001_sv.html