Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2010 05/2011 06/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 18,7 15,4 11,4 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 12,3 6,6 2,9 -
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 31,9 28,7 27,5 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 7,1 2,6 -2,1 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 3,9 3,2 0,9 --
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 22,3 23,3 21,4  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 15,8 17,9 19,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,0 10,0 5,2 --
- Bättre (%) 26,3 33,4 18,2 26,8 28,6 24,9  
- Sämre (%) 10,4 17,2 6,6 9,0 13,0 16,5  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,1 29,5 -60,9 2,9 7,5 1,3 +/-
- Bättre (%) 30,4 62,1 2,0 37,3 38,2 33,1  
- Sämre (%) 22,2 88,5 4,2 28,4 22,3 28,1  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 15,1 3,7 -2,9 -
- Bättre (%) 31,9 57,3 11,6 47,0 32,1 25,7  
- Sämre (%) 20,4 57,3 6,0 16,5 23,5 29,6  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,9 3,8 3,7  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,2 3,4 3,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -1,0 1,6 -1,3 +/-
- Mindre (%) 34,4 60,8 6,4 30,4 34,2 28,7  
- Mera (%) 29,3 83,3 6,9 30,2 30,0 29,6  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 -1,7 6,2 7,1 +
- Minskat (%) 14,0 20,0 5,3 12,4 16,9 19,1  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 17,6 11,7 12,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,1 41,8 -14,2 29,7 8,8 10,2 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,7 62,4 29,6 51,5 38,2 40,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,6 45,7 17,7 21,8 29,4 29,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 18,4 18,0 14,2 +/-
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 63,9 63,3 60,7  
- Dålig tid (%) 35,4 58,5 15,5 31,8 31,2 35,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,3 42,0 -47,1 26,2 6,7 3,4 -
- Bra tid (%) 62,9 78,2 13,3 69,2 54,2 52,8  
- Dålig tid (%) 29,6 83,4 12,1 25,6 39,4 42,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,4 35,1 14,7 35,1 29,6 32,4 +
- Kan spara (%) 57,9 70,0 38,6 68,3 63,6 67,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 5,6 7,8 6,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 50,5 46,5 44,8 +
- Kan spara (%) 72,7 82,3 56,6 81,2 78,4 77,8  
- Kan inte spara (%) 25,2 40,3 16,5 17,9 20,6 21,4  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 14,4 13,4 14,0 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,6 6,1 6,4  
- Eventuellt (%) 7,9 11,4 5,3 7,8 7,3 7,5  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -8,5 -8,2 -9,9 -
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 20,0 19,4 18,9  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 31,1 30,5 32,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 15,8 18,2 15,3 --
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 7,2 8,9 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 8,6 9,2 7,0  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,1 9,7 6,3 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,4 4,2 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,7 5,5 3,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,4 27,0 9,8 22,5 24,7 21,1 +
- Mycket sannolikt (%) 12,0 19,0 5,0 16,1 19,0 16,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 5,7 5,0  

Källa: Konsumentbarometern 2011, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/06/kbar_2011_06_2011-06-27_tau_001_sv.html