Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2006

Kuluttajien mielialat kohenivat helmikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui helmikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 17,0, kun se tammikuussa oli 13,7 ja pitkällä ajalla keskimäärin 13,5. Kuluttajien luottamuksessa on ollut parista notkahduksesta huolimatta vahvistuva trendi viime kesästä lähtien. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. helmikuuta 1 537 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää paranivat helmikuussa edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset työttömyyskehityksestä olivat kuitenkin edelleen varovaisia. Kuluttajat pitivät kotitaloutensa rahatilannetta erittäin hyvänä helmikuussa. Kotitalouksilla oli asunnon ostoaikeita enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta helmikuussa 2006

  Helmikuu 2006 saldoluku Tammikuu 2006 saldoluku Helmikuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-2/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 17,0 13,7 16,8 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,5 10,1 13,9 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 48,1 41,7 47,3 32,3
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 5,6 4,0 6,3 6,9
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,8 -1,0 -0,3 5,6
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,1 2,2 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,3 3,8 4,2 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 34,7 31,4 31,8 24,9
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 24,9 31,1 30,1 20,8
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 17,9 12,7 14,7 5,8
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 27,1 26,0 34,1 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Helmikuussa 28 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 16 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 31 prosenttia arvioi helmikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 36 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 33 ja 32 prosenttia. Työllisistä 12 prosenttia arvioi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 16 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Helmikuussa 72 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 15 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista peräti 69 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 46 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 51 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan sekä harrastus- ja kulkuvälineiden hankintaan. Vuoden sisällä 18 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 11 prosenttia asunnon. Viime vuoden helmikuussa asunnon ostoa harkitsi harvempi eli 7 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajabarometrista on lisäksi saatavissa tietoa erilaisen kodintekniikan yleisyydestä kotitalouksissa. Esimerkiksi digisovitin oli helmikuussa 44 prosentilla ja laajakaista 51 prosentilla kotitalouksista.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-2/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-2/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, tammikuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-1/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/02/kbar_2006_02_2006-02-27_tie_001.html