Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2019

Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2019

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Katariina Heikkilä 029 551 3638, Timo Nikander 029 551 3250

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2019, Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2019/kans_2019_2020-05-07_kuv_001_sv.html