Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2018

Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2018

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, Katariina Heikkilä 029 551 3638

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2018, Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2018/kans_2018_2019-09-13_kuv_001_sv.html