Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2017

Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2017

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, Matti Saari 029 551 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2017, Figurbilaga 1. Personer som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_kuv_001_sv.html