Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2014

Åldersgrupp Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap % Utlänningar       Utlänningar %   
Åldersklasser totalt 8 260 100,0 219 675 100,0
0 - 9 1 650 20,0 23 775 10,8
10 - 19 1 217 14,7 18 454 8,4
20 - 29 1 446 17,5 44 627 20,3
30 - 39 2 192 26,5 58 190 26,5
40 - 49 988 12,0 36 818 16,8
50 - 59 463 5,6 22 048 10,0
60 - 69 211 2,6 9 782 4,5
70 - 79 71 0,9 3 745 1,7
80 - 22 0,3 2 236 1,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2014, Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2014/kans_2014_2015-05-13_tau_001_sv.html