Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2012

Åldersgrupp Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap % Utlänningar Utlänningar %
Åldersklasser totalt 9 087 100,0 195 511 100,0
0 - 9 1 875 20,6 20 552 10,5
10 - 19 1 409 15,5 17 081 8,7
20 - 29 1 381 15,2 42 073 21,5
30 - 39 2 247 24,7 50 393 25,8
40 - 49 1 288 14,2 32 351 16,5
50 - 59 590 6,5 18 897 9,7
60 - 69 199 2,2 8 208 4,2
70 - 79 77 0,8 3 699 1,9
80 - 21 0,2 2 257 1,2

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2012, Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2012/kans_2012_2013-05-14_tau_001_sv.html