Publicerad: 10.5.2012

Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2011

Enligt Statistikcentralen fick 4 550 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2011. Detta var 200 fler än år 2010. Sitt tidigare medborgarskap behöll 93 procent av dem som fick finskt medborgarskap. Andelen kvinnor var 2 650 och andelen män 1 900, medan 1 000 var under 14 år eller yngre och 100 hade fyllt 65 år.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2011

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2011

I fjol fick 3 850 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket är 50 fler än år 2010. Bland de personer som fick medborgarskap var 700 medborgare i ett EU-land, vilket var 150 fler än året innan.

År 2011 beviljades ryska medborgare klart flest finska medborgarskap, dvs. 1 650 personer. Antalet var 250 färre än året innan. Också år 2010 beviljades ryska medborgare flest finska medborgarskap. Den näst största gruppen som fick finskt medborgarskap var estniska medborgare, vilka uppgick till 300 personer. Året innan fick 250 estländare finskt medborgarskap. Av de svenska medborgare som bor i Finland fick 200 finskt medborgarskap år 2011, medan motsvarande siffra året innan var 100. Den fjärde största gruppen som fick finskt medborgarskap var turkiska medborgare.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2011/kans_2011_2012-05-10_tie_001_sv.html