Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2011

Åldersgrupp Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap % Utlänningar Utlänningar %
Åldersklasser totalt 4 558 100,0 183 133 100,0
0 - 9 728 16,0 19 219 10,5
10 - 19 656 14,4 16 451 9,0
20 - 29 699 15,3 40 045 21,9
30 - 39 1 252 27,5 46 565 25,4
40 - 49 651 14,3 30 134 16,5
50 - 59 366 8,0 17 431 9,5
60 - 69 132 2,9 7 407 4,0
70 - 79 61 1,3 3 734 2,0
80 - 13 0,3 2 147 1,2

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2011, Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2011/kans_2011_2012-05-10_tau_001_sv.html