Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2010

Åldersgrupp Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap % Utlänningar Utlänningar %
Åldersklasser totalt 4 334 100,0 167 954 100,0
0 - 9 713 16,5 17 226 10,3
10 - 19 709 16,4 15 307 9,1
20 - 29 540 12,5 37 105 22,1
30 - 39 1 201 27,7 42 417 25,3
40 - 49 700 16,2 27 513 16,4
50 - 59 314 7,2 15 977 9,5
60 - 69 109 2,5 6 700 4,0
70 - 79 38 0,9 3 672 2,2
80 - 10 0,2 2 037 1,2

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2010, Tabellbilaga 1. Utlänningar som erhållit finskt medborgarskap och utlänningar efter åldersstruktur 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2010/kans_2010_2011-05-10_tau_001_sv.html