Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2010

Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 10.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2010, Figurbilaga 1. Utlänningar som fått finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2010/kans_2010_2011-05-10_kuv_001_sv.html