Publicerad: 5.6.2008

Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2007

Enligt Statistikcentralen fick 4 800 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2007. Detta var 400 fler än år 2006. Av dem som fick finskt medborgarskap var 2 750 kvinnor och 2 100 män. Av dem var 1 350 under 15 år och 200 hade fyllt 65 år.

I fjol fick 4 300 personer, som inte var medborgare i ett EU-land, finskt medborgarskap, vilket är 400 fler än år 2006. Bland de personer som fick medborgarskap var 500 medborgare i ett EU-land, vilket är lika mycket som året innan.

Flest medborgarskap beviljades medborgare i Ryssland (1 650) och Somalia (460). Den tredje största gruppen som fick finskt medborgarskap var irakiska medborgare (440).

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2007

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2007

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2007/kans_2007_2008-06-05_tie_001_sv.html