Publicerad: 4.5.2007

Antalet personer som fick finskt medborgarskap sjönk år 2006

Enligt Statistikcentralen fick 4 450 utländska medborgare, som var fast bosatta i Finland, finskt medborgarskap under år 2006, dvs. 1 250 färre än år 2005. Av dem som fick finskt medborgarskap var 2 550 kvinnor och 1 900 män. 1 300 av dem var under 15 år och 150 hade fyllt 65 år.

I fjol fick 2 550 personer som var medborgare i ett europeiskt land finskt medborgarskap, vilket är 1 140 färre än år 2005. Bland de personer som fick medborgarskap var 500 medborgare i ett EU-land. Finskt medborgarskap beviljades 1 000 medborgare i något asiatiskt land år 2006, vilket var en minskning med 50.

Flest medborgarskap beviljades medborgare i Ryssland (1 400) och Somalia (450). Den tredje största gruppen som fick finskt medborgarskap var irakiska medborgare (400).

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966-2006

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2006/kans_2006_2007-05-04_tie_001_sv.html