Tabellbilaga 3. Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2007–2019

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Materialer sammanlagt 289 313 262 314 315 303 310 310 326 364 375 402 370
Växter och vilda djur 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1
Trä 11 14 7 10 10 9 11 11 12 12 12 14 13
Mineraler 84 104 95 129 128 119 137 138 153 185 190 214 187
Jordmaterial 32 37 37 37 33 34 36 33 37 38 36 36 36
Förädlade importprodukter 160 158 122 137 144 140 123 126 123 128 135 137 133

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Lesonen 029 551 3406, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2019, Tabellbilaga 3. Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2007–2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2019/kanma_2019_2020-12-03_tau_003_sv.html