Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007–2018

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Materialer sammanlagt 548 578 483 560 563 544 584 538 547 593 612 642
Växter och vilda djur 11 11 11 9 10 9 10 10 9 9 9 9
Trä 51 56 37 47 46 46 54 53 54 56 56 64
Mineraler 141 166 159 204 203 187 215 189 203 245 256 275
Jordmaterial 160 161 134 138 134 137 141 121 121 116 117 120
Förädlade importprodukter 185 184 143 161 170 164 161 164 157 165 171 173

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Lesonen 029 551 3406, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2018, Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007–2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2018/kanma_2018_2019-11-14_tau_001_sv.html