Tabellbilaga 3 Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1. Växter och vilda djur 302 237 330 271 223 229 274 276 256 208 203
2. Trä 10 648 11 372 13 529 7 376 9 941 9 657 9 131 10 305 10 304 10 516 10 975
3. Mineraler 96 497 84 263 104 299 94 885 128 797 127 664 119 195 122 740 122 519 135 019 160 493
4. Jordmaterial 32 486 32 528 37 379 37 108 37 373 33 349 34 368 36 280 33 043 36 791 37 545
5. Förädlade importprodukter 154 281 160 299 157 524 121 937 137 258 144 129 139 759 126 946 134 375 135 209 146 061
Totalt 294 214 288 698 313 061 261 577 313 592 315 027 302 726 296 548 300 497 317 742 355 277

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen 029 551 2629, Johanna Pakarinen 029 551 3313, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2016, Tabellbilaga 3 Dolda flöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2016/kanma_2016_2017-11-16_tau_003_sv.html