Publicerad: 17.11.2016

Materialbehovet minskar långsamt

Totalt 277 miljoner ton material togs ut ur Finlands jordmån och vegetation år 2015. Av detta material användes 44 procent i Finland och 15 procent som exportprodukter. Resten, dvs. drygt en tredjedel, förblev oanvänd i naturen. Dessutom importerades omkring 54 miljoner ton produkter och råvaror, vilket gav upphov till uppskattningsvis 208 miljoner ton dolda flöden i producentländerna. Totalt var finländarnas materialuttag i fjol 540 miljoner ton. Volymen är ungefär lika stor som den årliga oljeproduktionen i Ryssland. Förändringarna jämfört med året innan var små, med undantag av malmuttag som ökar igen.

Totalanvändningen efter materialgrupp 1970–2015

Totalanvändningen efter materialgrupp 1970–2015

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1975–2015

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1975–2015

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2015/kanma_2015_2016-11-17_tie_001_sv.html