Tabellbilaga 2. Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2015

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Växter och vilda djur 9 262 10 306 10 186 10 285 8 868 9 499 8 954 9 451 9 692 8 979
2. Trä 37 352 39 775 42 670 29 494 37 291 36 769 36 530 40 384 39 643 40 398
3. Mineraler 64 485 56 783 61 955 63 782 75 647 75 094 68 044 75 284 67 733 61 119
4. Jordmaterial 123 159 127 191 123 928 97 273 101 083 100 858 103 126 105 223 87 988 84 948
5. Förädlade importprodukter 23 238 24 662 26 304 20 999 24 151 25 401 24 214 24 790 24 055 23 510
Totalt 257 495 258 717 265 043 221 833 247 040 247 621 240 868 255 131 229 111 218 954

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2015, Tabellbilaga 2. Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2015/kanma_2015_2016-11-17_tau_002_sv.html