Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Offentliga sektorns finansräkenskaper har övergått till ENS 2010

Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september. Offentliga sektorns finansräkenskaper övergick till det nya systemet i de uppgifter som publicerades 30.9.2014.


Senast uppdaterad 11.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/jyrt_2014-10-01_uut_001_sv.html