Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2021
25.3.2022
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 181,2 miljarder euro i slutet av sista kvartalet 2021. De finansiella nettotillgångarna ökade med 6,7 miljarder euro från föregående kvartal. Ökningen berodde särskilt på arbetspensionsanstalternas kapitalvinster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper. De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

Beskrivning: I den offentliga sektorns finansräkenskaper beskrivs den offentliga sektorns finansiella tillgångar och skulder samt de finansiella transaktioner som påverkar deras belopp kvartalsvis. Finansräkenskaperna består av två delar: den finansiell balansen vid utgången av kvartalet och de finansiella transaktioner som hänför sig till de finansiella tillgångarna och skulderna för kvartalet. Statistiken omfattar också uppgifter om den offentliga sektorns undersektorer, dvs. den statliga och kommunala sektorn samt so-cialskyddsfonder. Kvartalsuppgifterna överensstämmer med finansräkenskapernas årskalkyler. Därför motsvarar siffran för det sista kvartalet siffran för hela året när det gäller balansräkningarna, medan det årliga flödet igen kan beräknas genom att summera flödena under kvartalen. Små skillnader som beror på uppdateringstidtabellerna kan dock förekomma när det gäller de senaste åren.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, kommunekonomi, nationalräkenskaper, of-fentlig ekonomi, offentliga sektorn, skulder, socialskyddsfonder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi har överförts till Statskontoret
28.6.2021
Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/index_sv.html