Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.6.2020

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 122,4 miljardia euroa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat laskivat 29,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Lasku johtui suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten ja valtionhallinnon negatiivisista sijoitustuotoista sekä valtionhallinnon velan kasvusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 7,9 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -63,4 miljardia euroa. Varat kasvoivat kokonaisuudessaan 5,3 miljardia euroa varsinkin siirtokelpoisten talletusten kannan kasvusta johtuen. Hallussapitotappioita osakkeista ja rahasto-osuuksista kertyi yhteensä 6,6 miljardia euroa. Velat kasvoivat 13,2 miljardia euroa pääosin velkapaperikannan kasvun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat kasvoivat 0,2 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -6,8 miljardia euroa. Varat kasvoivat 0,3 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat 0,1 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 21,0 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 189,9 miljardia euroa. Laskua työeläkeyhtiöiden nettorahoitusvaroihin kertyi yhteensä 22,0 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitotappiot olivat sijoitusrahasto-osuuksien osalta 13,6 miljardia euroa ja lisäksi osakkeiden ja osuuksien osalta hallussapitotappiot olivat 6,3 miljardia euroa. Pitkäaikaisista velkapapereista hallussapitotappioita kertyi 1,5 miljardia euroa ja työeläkelaitokset luopuivat niistä yhteensä 3,6 miljardin euron edestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan. Velkakanta kasvoi kokonaisuudessaan 0,1 miljardia euroa, kun lyhytaikaisten velkapapereiden kanta kasvoi 0,1 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (243,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2020/01/jyrt_2020_01_2020-06-26_tie_001_fi.html