Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.3.2020

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 150,5 miljardia euroa vuoden 2019 neljännen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 7,2 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä suurimmaksi osaksi työeläkelaitosten positiivisten sijoitustuottojen ansiosta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisen neljänneksen tasosta 1,2 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -55,6 miljardia euroa. Varat laskivat 4,7 miljardia euroa varsinkin siirtokelpoisten talletusten kannan laskusta johtuen. Velat vähenivät 5,9 miljardia euroa pääosin velkapaperikannan laskun myötä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan ollen neljänneksen lopussa -7,5 miljardia euroa. Varat kasvoivat 0,7 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat myös 0,7 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 20,7 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 210,9 miljardia euroa. Kasvua työeläkelaitosten nettorahoitusvaroihin kertyi 5,6 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat sijoitusrahasto-osuuksien osalta 2,4 miljardia euroa ja lisäksi niiden netto-ostot olivat 3,1 miljardia euroa positiiviset. Lisäksi osakkeiden ja osuuksien osalta hallussapitovoitot olivat 2,4 miljardia euroa ja niistä luovuttiin nettomääräisesti saman verran.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat 0,4 miljardia euroa neljänneksen aikana. Velkakanta laski kokonaisuudessaan 0,2 miljardia euroa, kun lyhytaikaisten velkapapereiden kanta laski nollaan.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 27.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2019/04/jyrt_2019_04_2020-03-27_tie_001_fi.html