Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.12.2019

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 143,6 miljardia euroa vuoden 2019 kolmannen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat 0,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä suureksi osaksi työeläkelaitosten positiivisten sijoitustuottojen ansiosta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivat edellisen neljänneksen tasosta 0,6 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa -56,9 miljardia euroa. Varat laskivat 1,3 miljardia euroa varsinkin siirtokelpoisten talletusten kannan laskusta johtuen. Velat vähenivät 0,6 miljardia euroa pääosin pitkäaikaisen velkapaperikannan laskun myötä. Valtionhallinnon saamisiin tehtiin korjaus Suomen Pankin peruspääoman osalta vuoden 1997 neljännestä neljänneksestä alkaen. Korjauksen vaikutus oli esimerkiksi vuoden 2019 toisen neljänneksen nettorahoitusvaroihin 9,3 miljardia euroa positiivinen.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat laskivat 2,2 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä -7,6 miljardiin euroon. Varat laskivat 0,8 miljardia euroa ja samanaikaisesti velat kasvoivat 1,4 miljardia euroa. Lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen velkakanta oli neljänneksen lopussa 20,3 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 205,6 miljardia euroa. Kasvua työeläkeyhtiöiden nettorahoitusvaroihin kertyi 3,3 miljardia euroa edelliseen neljännekseen nähden. Hallussapitovoitot olivat sijoitusrahasto-osuuksien osalta 3,1 miljardia euroa ja lisäksi niiden netto-ostot olivat 1,3 miljardia euroa positiiviset. Pitkäaikaisista velkapapereista työeläkelaitokset kerryttivät hallussapitovoittoja 0,9 miljardin edestä ja neljänneksen aikana ne nettomääräisesti luopuivat niistä 1,9 miljardin euron edestä.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat 0,2 miljardia euroa neljänneksen aikana. Velkakanta laski kokonaisuudessaan 0,4 miljardia euroa ja velkakannan rakenne muuttui pitkäaikaisten velkapapereiden kannan laskettua nollaan. Kasvua sen sijaan oli lyhytaikaisten velkapapereiden osalta 0,2 miljardia euroa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2019/03/jyrt_2019_03_2019-12-20_tie_001_fi.html