Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 31.3.2014

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar fortsatte att öka tack vare arbetspensionsanstalterna under sista kvartalet 2013

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, ökade under sista kvartalet 2013 från 114,8 miljarder euro till 115,2 miljarder euro. Under hela år 2013 var ökningen 8,6 miljarder euro. Eftersom lokal- och statsförvaltningens skulder ökade mer än tillgångarna stod främst arbetspensionsanstalternas och andra socialskyddsfonders kapitalvinster för ökningen av de finansiella nettotillgångarna. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Även om statsförvaltningens finansiella tillgångar ökade något på grund av ökningen av marknadsvärdet på bolagsinnehav och av insättningarna under sista kvartalet 2013, sjönk den finansiella ställningen med 1,2 miljarder euro i och med emitteringen av masskuldebrevslån. Statens finansiella nettotillgångar uppgick till -42,6 miljarder euro i slutet av år 2013.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar var 164,2 miljarder euro i slutet av år 2013. De finansiella tillgångarna ökade med 3,1 miljarder euro under kvartalet, vilket ledde till att också hela den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade. Ökningen av socialskyddsfondernas finansiella tillgångar förklaras främst av kapitalvinsterna på noterade aktier och fondandelar.

Under kvartalet placerade socialskyddsfonderna mest i andelar i placeringsfonder räknat i netto. Också innehavet av masskuldebrevslån ökade. På motsvarande sätt minskade lånefordringarna, liksom under tidigare kvartal 2013. Tillgångar drogs tillbaka också från överförbar inlåning och penningmarknadsinstrument.

Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade med 1,2 miljarder euro under år 2013. Skillnaden mellan lokalförvaltningens finansiella tillgångar och skulder ökade mot slutet av år 2013 och var som lägst –2,2 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2013/04/jyrt_2013_04_2014-03-31_tie_001_sv.html