Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.12.2013

Hallussapitovoitot kasvattivat julkisyhteisöjen nettorahoitusvaroja vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kasvoivat 4,4 miljardilla eurolla 115,1 miljardiin euroon vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana. Nettorahoitusvaroja, eli varojen ja velkojen erotusta, kasvattivat lähinnä työeläkelaitoksille ja muille sosiaaliturvarahastoille kertyneet hallussapitovoitot. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat

Vuoden 2013 alussa alimmilleen notkahtaneet valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat maltillisesti toista neljännestä peräkkäin. Kolmannen neljänneksen lopussa valtionhallinnon rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli -41,3 miljardia euroa, kun kolme kuukautta aiemmin se oli -41,9 miljardia euroa. Neljänneksen aikana valtionhallinnon joukkovelkakirjalainakanta supistui, mikä näkyi vastaavasti talletusvarojen pienenemisenä. Valtionhallinnon rahoitusvaroja kasvatti lähinnä valtion yhtiöomistusten markkina-arvon nousu.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen varat ylittivät vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä ensikertaa 160 miljardia euroa, minkä seurauksena myös koko julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat selvästi. Sosiaaliturvarahastojen varojen kasvu 156,3 miljardista eurosta 161,1 miljardiin euroon selittyy pääosin noteeratuista osakkeista kertyneillä hallussapitovoitoilla.

Sosiaaliturvarahastojen sijoituskäyttäytyminen oli tarkastelujakson aikana melko maltillista. Neljänneksen aikana sosiaaliturvarahastot sijoittivat nettomääräisesti eniten sijoitusrahasto-osuuksiin.

Paikallishallinnon nettorahoitusvarat olivat -0,1 miljardia euroa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusasema pysyi neljänneksen aikana käytännössä ennallaan varojen ja velkojen supistuessa samassa suhteessa.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (258,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2013/03/jyrt_2013_03_2013-12-19_tie_001_fi.html