Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 28.6.2013

Arbetspensionsanstalternas finansiella tillgångar fortsatte att öka under första kvartalet 2013

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av första kvartalet 2013 till 110,2 miljarder euro. De finansiella nettotillgångarna ökade med 3,6 miljarder euro under kvartalet. Ökningen förklaras i huvudsak av arbetspensionsanstalternas kapitalvinster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Under första kvartalet 2013 ökade statens finansiella tillgångar närmast till följd av att marknadsvärdet på statens bolagsinnehav steg. Statens finansiella nettotillgångar minskade dock från -42,2 miljarder euro till -43,1 miljarder euro främst till följd av att masskuldebrevslånestocken ökade.

Även om statens finansiella nettotillgångar nu minskade till sin lägsta nivå, ökade den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar från 106,6 miljarder euro till 110,2 miljarder euro. Ökningen av de finansiella nettotillgångarna var en följd av att främst socialskyddsfondernas finansiella tillgångar ökade. Socialskyddsfondernas finansiella tillgångar ökade i takt med de stigande aktiekurserna med 5,1 miljarder euro och uppgick till 157,8 miljarder euro i slutet av kvartalet.

Arbetspensionsanstalterna och de övriga socialskyddsfonderna ökade sitt innehav av masskuldebrevslån, noterade aktier och fondandelar under årets första kvartal. Samtidigt drogs tillgångar tillbaka från överförbar inlåning och penningmarknadsinstrument.

Lokalförvaltningens finansiella tillgångar ökade under första kvartalet 2013 i synnerhet i fråga om överförbar inlåning. Även om också beståndet av låneskulder samtidigt ökade, förbättrades lokalförvaltningens finansiella nettoställning med 0,4 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2013/01/jyrt_2013_01_2013-06-28_tie_001_sv.html