Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 28.6.2013

Työeläkelaitosten rahoitusvarat jatkoivat kasvua vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat, eli varojen ja velkojen erotus, olivat 110,2 miljardia euroa vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Nettorahoitusvarat kasvoivat neljänneksen aikana 3,6 miljardilla eurolla. Kasvu selittyy pääosin työeläkelaitoksille kertyneillä hallussapitovoitoilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä valtionhallinnon rahoitusvaroja kasvatti lähinnä valtion yhtiöomistusten markkina-arvon nousu. Pääosin joukkovelkakirjalainakannan kasvun seurauksena valtionhallinnon nettorahoitusvarat kuitenkin hupenivat -42,2 miljardista -43,1 miljardiin euroon.

Vaikka valtionhallinnon nettorahoitusvarat laskivatkin nyt alimmilleen, kasvoivat julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat 106,6 miljardista 110,2 miljardiin euroon. Nettorahoitusvarojen lisääntyminen oli seurausta pääosin sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarojen kasvusta. Osakekurssien nousun siivittämänä sosiaaliturvarahastojen rahoitusvarat kasvoivat 5,1 miljardilla eurolla ollen 157,8 miljardia neljänneksen lopussa.

Työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot lisäsivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä joukkovelkakirjalainojen, noteerattujen osakkeiden sekä rahasto-osuuksien omistuksia. Samaan aikaan varoja vedettiin pois käteistalletuksista ja rahamarkkinainstrumenteista.

Paikallishallinnon rahoitusvarat kasvoivat vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä etenkin käteistalletuksien osalta. Vaikka samaan aikaan myös lainavelkakanta kasvoi, parani paikallishallinnon nettorahoitusasema 0,4 miljardilla eurolla.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2013/01/jyrt_2013_01_2013-06-28_tie_001_fi.html