Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.12.2012

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat pysyivät lähes ennallaan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 miljardia euroa. Neljänneksen lopulla rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli yhteensä 107,8 miljardia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen rahoitustilinpitotilastoon.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat vähenivät kolmannen vuosineljänneksen aikana -37,4 miljardista -38,0 miljardiin euroon. Maltillinen rahoitusvarojen lasku selittyy pääosin joukkovelkakirjalainojen takaisinmaksun aiheuttamalla käteisraha- ja talletusvarojen supistumisella.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat periodin aikana 1,7 miljardia euroa ollen 144,7 miljardia euroa vuoden kolmannen neljänneksen lopussa. Kuten edelliselläkin neljänneksellä, työeläkelaitokset vähensivät noteerattujen osakkeiden omistusta ja lisäsivät rahasto-osuuksien omistusta. Joukkovelkakirjalainojen omistusta lisättiin 0,6 miljardilla eurolla.

Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana paikallishallinnon markkinahintainen bruttovelka pysyi ennallaan. Rahoitusalijäämän seurauksena paikallishallinnon nettorahoitusvarat kuitenkin hupenivat 1,7 miljardista 1,2 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Timo Ristimäki 09 1734 2324, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/03/jyrt_2012_03_2012-12-20_tie_001_fi.html