Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.4.2009

Den offentliga sektorns finansiella tillgångar fortsatte att minska under fjärde kvartalet 2008

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar (finansiella tillgångar minus skulder) fortsatte att minska under det fjärde kvartalet år 2008. Det berodde i stor utsträckning på de kapitalförluster som uppkom till följd av den kraftiga nedgången i aktiekurserna. De finansiella nettotillgångarna sjönk med 20,2 miljarder euro under oktober–december och minskade den offentliga sektorns nettotillgångar till 93,6 miljarder euro. Statens nettotillgångar sjönk med 9,5 miljarder euro, socialskyddsfondernas med 9,0 och lokalförvaltningens med 1,8 miljarder euro.

Statens totala skuld enligt finansräkenskaperna ökade med 9,0 miljarder under det fjärde kvartalet och höjde därmed statens totala skuld till 62 miljarder euro. Av ökningen av statens skuld hänförde sig 4,9 miljarder till ökningen av den kortfristiga skulden. Kommunernas skuld ökade under samma tid till 18 miljarder, dvs. med 0,7 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade nästan utan undantag fr.o.m. år 2003, men vände nedåt under det tredje kvartalet år 2008. Under år 2008 sjönk den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar med upp till 34 miljarder euro. Statens finansiella nettotillgångar var på plus fr.o.m. början av år 2006, men vände nedåt och var 0,6 miljarder på minus under fjärde kvartalet år 2008. Tack vare socialskyddsfonderna är den finländska offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ändå fortsättningsvis rätt stora jämfört med övriga EU-länder.

Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella tillgångar har minskat sedan början av året med närmare 18 miljarder euro. I slutet av året sjönk deras värde till samma nivå som tre år tidigare, dvs. till 91 miljarder euro. Minskningen berodde till stor del på kapitalförluster vid aktie- och fondplaceringar. Dessa förluster uppgick till nästan 20 miljarder euro. Också värdet på statens aktieinnehav minskade under året med nästan 15 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (182,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 08.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2008/04/jyrt_2008_04_2009-04-08_tie_001_sv.html