Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.3.2017

Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 63,6 prosenttia vuoden 2016 lopussa

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2016 lopussa 136,1 miljardia euroa. Vuoden takaiseen verrattuna julkisyhteisöjen velka kasvoi yhteensä 2,7 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen velka kasvoi vuoden 2016 aikana 2,7 miljardilla eurolla 136,1 miljardiin euroon. Julkisyhteisöjen velka oli vuoden 2016 lopussa ennakkotietojen mukaisesti 63,6 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionhallinnon velka kasvoi vuoden aikana 2,4 miljardilla eurolla ja paikallishallintosektorin 0,8 miljardilla eurolla. Lisäksi sosiaaliturvarahastojen velka väheni yhteensä 0,8 miljardia euroa parantuneen rahoitusaseman myötä.

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen aikana julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,4 miljardilla eurolla. Valtionhallinnon velka kasvoi 3,4 miljardia ja oli neljänneksen lopussa yhteensä 115,8 miljardia euroa. Valtion velan kasvu viimeisellä neljänneksellä johtui lähinnä joukkovelkakirjalainojen kannan kasvusta 2 miljardilla eurolla ja lyhytaikaisten velkapaperien kasvusta 1,6 miljardilla eurolla. Paikallishallintosektorin velka kasvoi viimeisen neljänneksen aikana 1,2 miljardia euroa ja oli vuoden lopussa 19,6 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa kansantalouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman velan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka saadaan vähentämällä julkisyhteisöihin luettavien yksiköiden väliset velat sulauttamattomasta bruttovelasta. Tästä syystä julkisyhteisöjen velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat.

Julkisyhteisöjen tilinpidossa Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ERVV käsitellään Eurostatin päätöksen perusteella siten, että ERVV:n velanotto tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden maiden julkista velkaa perustuen kuhunkin tukipakettiin osallistuvien euromaiden osuuksiin EKP:n pääomasta. Vuoden 2016 lopussa Suomen julkisyhteisöjen velkaan on kirjattu 3401 miljoonaa euroa velkaa, jonka ERVV on myöntänyt avunsaajamaille. Vastaavaa käsittelyä ei Euroopan vakausmekanismin (EVM) kohdalla tehdä. Julkisyhteisöjen EDP-velka eroaa käsitteellisesti jonkin verran valtion osalta Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi edellä mainitun väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat, kierrossa olevat kolikot ja EU-komission talletukset. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallintosektori on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html). Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Tiedot ovat ennakollisia. Euroopan komissiolle raportoitavat ensimmäiset tiedot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta julkaistaan 31.3.2017 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilastossa. Siinä yhteydessä tiedot voivat tarkentua.


Lähde: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (219,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 16.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. 4. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/2016/04/jyev_2016_04_2017-03-16_tie_001_fi.html