Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.3.2015

Julkisyhteisöjen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 59,3 prosenttiin vuoden 2014 lopussa

Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2014 lopussa 121 miljardia euroa. Vuoden takaiseen verrattuna julkisyhteisöjen velka kasvoi yhteensä 8,4 miljardia euroa ja velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi 55,8 prosentista 59,3 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkisyhteisöjen velan neljännesvuositilastosta.

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Alustavien ennakkotietojen mukaan Suomen julkisyhteisöjen velka kasvoi vuoden 2014 aikana 8,4 miljardilla eurolla 121 miljardiin euroon. Tämä vastaa 59,3 prosenttia vuotuisesta bruttokansantuotteesta, mikä jää niukasti EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa säännellyn 60 prosentin kynnysarvon alle. Valtionhallinnon velka kasvoi vuoden aikana 6,1 miljardia euroa, paikallishallinnon 1,1 miljardia euroa ja sosiaaliturvarahastojen 0,3 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alasektorien väliset velat pienenivät 0,9 miljardia euroa.

Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,6 miljardilla eurolla. Valtionhallinnon velka kasvoi 1,9 miljardia ja oli neljänneksen lopussa yhteensä 107,1 miljardia euroa. Valtion liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen kanta kasvoi neljänneksen aikana 1,2 miljardia euroa, lyhytaikaisten velkapaperien kanta 0,5 miljardia euroa sekä pitkäaikaisten lainojen kanta 0,2 miljardia euroa. Paikallishallinnon eli pääosin kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi 0,4 miljardia euroa viimeisen vuosineljänneksen aikana ja vuoden 2014 lopussa paikallishallinnon velka oli yhteensä 17,3 miljardia euroa. Myös sosiaaliturvarahastot velkaantuivat viimeisen neljänneksen aikana yhteensä 0,3 miljardia euroa.

Julkisyhteisöjen EDP-velka kuvaa julkisyhteisöjen velkaa kansantalouden muille sektoreille ja ulkomaille, ja sen kehitykseen vaikuttavat sekä sulauttamattoman velan että julkisyhteisöjen sisäisten velkojen muutokset. Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka saadaan vähentämällä julkisyhteisöihin luettavien yksiköiden väliset velat sulauttamattomasta bruttovelasta. Tästä syystä julkisyhteisöjen velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat.

Julkisyhteisöjen tilinpidossa Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ERVV käsitellään Eurostatin päätöksen perusteella siten, että ERVV:n velanotto tilastoidaan osaksi takauksia myöntäneiden maiden julkista velkaa perustuen kuhunkin tukipakettiin osallistuvien euromaiden osuuksiin EKP:n pääomasta. Vuoden 2014 lopussa Suomen julkisyhteisöjen velkaan on kirjattu 3611 miljoonaa euroa velkaa, jonka ERVV on myöntänyt avunsaajamaille, kun vuoden 2013 lopussa sitä oli 3426 miljoonaa euroa. Vastaavaa käsittelyä ei Euroopan vakausmekanismin (EVM) kohdalla tehdä.

Julkisyhteisöjen EDP-velka eroaa käsitteellisesti jonkin verran esimerkiksi valtion osalta Valtiokonttorin julkaisemasta valtionvelasta. Valtion EDP-velkaan luetaan mukaan lisäksi edellä mainitun väliaikaisen rahoitusvakausvälineen ERVV:n myöntämät lainat avunsaajamaille, johdannaissopimuksiin liittyvät saadut vakuustalletukset, ydinjätehuoltorahaston pääoma, valtion elinkaarihankkeiden investoinneista syntyneet velat, kierrossa olevat kolikot ja EU-komission talletukset. Kansantalouden tilinpidossa valtionhallintosektori on myös käsitteellisesti laajempi kuin budjetti- ja rahastotalous (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/_linkki/julkisyhteisot.html). Arvostusperiaatteena molemmissa velkakäsitteissä on nimellisarvo, jossa valuutanvaihtosopimusten vaikutus on huomioitu.

Tiedot ovat ennakollisia. Euroopan komissiolle raportoitavat ensimmäiset tiedot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta julkaistaan 31.3.2015 Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka -tilastossa. Siinä yhteydessä tiedot voivat tarkentua.


Lähde: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki 029 551 2324, Martti Pykäri 029 551 3382, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 02.03.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. 4. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/2014/04/jyev_2014_04_2015-03-02_tie_001_fi.html