Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.7.2008

Julkisyhteisöjen EMU-velka laski 1,8 miljardia euroa

Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka laski 1,8 miljardia euroa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. EMU-velan määrän edestakainen vaihtelu vuosineljänneksittäin johtuu yleensä valtion joukkovelkakirjalainojen ja lyhytaikaisten rahamarkkinainstrumenttien muutoksista, kun taas lainojen määrä on pysynyt varsin tasaisena. Ensimmäisen neljänneksen lopussa julkisyhteisöjen velkaa oli 61,1 miljardia euroa, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aikaisemmin.

Valtion velasta suurin osa (86%) on joukkovelkakirjalainoja. Ensimmäisellä neljänneksellä niiden määrä pysyi tasaisena, mutta erityisesti rahamarkkinainstrumenttien 2 miljardin euron takaisinostot pienensivät valtion velkaa. Valtion velka laski ensimmäisen neljänneksen aikana 2,1 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa 55,8 miljardia euroa.

Paikallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien osuus EMU-velasta jatkoi tasaista kasvua aikaisempien vuosien tapaan. Paikallishallinnon velka nousi 0,3 miljardia euroa ollen neljänneksen lopussa 9,6 miljardia euroa. Paikallishallinnon velka koostuu lähinnä pitkäaikaisista lainoista (89% velasta).

Julkisyhteisöjen velka on sulautettu velka, eli siitä on poistettu alasektoreiden väliset velkaerät. Tästä syystä julkisyhteisöjen velka on pienempi kuin sen alasektoreiden yhteenlasketut velat.

Julkisyhteisöjen EMU-velka velkavaateittain ajalla 1q2000-1q2008

Lähde: Julkisyhteisöjen EMU-velka

Lisätietoja: Reetta Varjonen-Ollus (09) 1734 3533, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 4.7.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. 1. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/2008/01/jyev_2008_01_2008-07-04_tie_001.html