Tabeller

Tabeller i databaser

Inga dokument

Tabellbilagor

2012
2011
Massmediemarknaden

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/tau_sv.html