Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2014

Värdenedgången på massmediemarknaden fortsatte

Värdet av massmediemarknaden var totalt omkring 4,1 miljarder euro år 2013. Detta var nästan 150 miljoner euro och över tre procent mindre än året innan. Inom förlagsverksamheten och inspelningsmedier var minskningen 6 procent. Elektroniska medier ökade med två procent. Förlagsverksamhetens andel av massmediemarknaden har minskat med nästan 15 procentenheter från millennieskiftet.

Sektorernas andelar av massmediemarknaden 2000–2013 (%)

Sektorernas andelar av massmediemarknaden 2000–2013 (%)

Med undantag av television och reklam i webbmedier visade årsförändringarna minus inom alla massmediesektorer. De största nedgångarna hade dagstidningarna (–9 %) och videoinspelningarna (–11%). När det gäller tidskrifter har annonsintäkternas andel sjunkit från 33 procent till 20 procent under 2000-talet. Dagstidningarnas andel har sjunkit från 58 procent till 47 procent. Enligt TNS Gallup minskade reklamen i tidningar och tidskrifter med omkring 15 procent år 2013.

Massmediemarknaden 2012 - 2013, miljoner euro

  2012, Milj. € 2013, Milj. € 2013, % Muutos, 2012-13, %
Dagstidningar (7–4 dagar i veckan) 1) 996 911 22 -9
Övriga tidningar 1) 136 132 3 -3
Gratistidningar 1) 76 73 2 -4
Tidskrifter 650 610 15 -6
Böcker 1) 563 554 13 -2
Direktreklam 224 207 5 -8
Förlagsverksamhet totalt 2 646 2 487 60 -6
Television 2) 1 055 1 075 26 2
Radio 58 55 1 -5
Internetreklam 222 238 6 7
Elektroniska massmedier totalt 1 336 1 368 33 2
Fonogram 1) 77 77 2 -1
Video 124 110 3 -11
Biografer 81 77 2 -4
Inspelningsmedier totalt 282 264 6 -6
Massmedier totalt 4 263 4 119 100 -3
1) Inkl. också digital försäljning.
2) Inkl. också Yle public service-radioverksamheten.

Ovan presenterade kalkyler över massmediemarknaden visas på slutanvändarnivå: t.ex. siffran som beskriver storleken på tidningsmarknaden omfattar prenumerations- och lösnummerförsäljningen till tidningarnas detaljpris samt reklamintäkterna. Siffrorna omfattar den inhemska produktionen och importen, men inte exporten. Internetreklamen och tidningarna innehåller i viss mån överlappningar.


Källa: Statistik över massmedier och kultur. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomo Sauri 029 551 3449, joukkoviestimet.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/2013/jvie_2013_2014-11-25_tie_001_sv.html