Metoderna och tidsserierna inom nationalräkenskaperna revideras

Beräkningsmetoden för nationalräkenskaperna revideras 11.7.2014. Samtidigt ändras tidsserierna inom räkenskaperna fr.o.m. år 1975. I samband med revideringen görs metodändringar, justeringar och klassificeringsändringar som inverkar på bruttonationalproduktens och dess delposters nivåer samt på andra uppgifter inom nationalräkenskaperna.

Mera detaljerade uppgifter om ändringarna i årsräkenskaperna finns på sidan: Sammanfattning om revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010

 


Senast uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/jtume_2014-07-11_uut_001_sv.html