Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

Publicerad: 27.6.2008

Den offentliga sektorns utgifter ökade mer än inkomsterna under det första kvartalet 2008

Den offentliga sektorns inkomster ökade under det första kvartalet år 2008 med 4,2 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna fanns den största ökningen bland inkomstskatterna, kapitalinkomsterna samt produktions- och importskatterna. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 5,9 procent. Av utgifterna visade sociala förmåner andra än i natura, bruttoinvestering, löntagarersättningar samt insatsförbrukning den största ökningen. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 26.6.2008. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av september 2008.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2008

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2008/01/jtume_2008_01_2008-06-27_tie_001_sv.html