Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ei Tilastokeskuksen mukaan kasvanut vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 neljänteen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi 2,8 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Tuotannon- ja tuonninverokertymät kasvoivat vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 neljännestä neljänneksestä tuotannon- ja tuonninverokertymät pienenivät 0,2 prosenttia.

Julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä pieneni vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä 0,2 prosenttia. Edellisen vuoden neljännestä neljänneksestä tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 5,5 prosenttia.

Pääomaverokertymä kasvoi vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä 9,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä pääomaverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 19,3 prosenttia.

Julkisyhteisöjen saamat todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä 2,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 neljännestä neljänneksestä todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat 7,5 prosenttia.

Julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 neljännestä neljänneksestä julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 2,1 prosenttia.

Laskettaessa muutosprosentteja edellisen vuoden vastaavaan periodiin on käytetty kausitasoittamatonta tietoa. Edellisen periodin muutosprosenttia laskettaessa on käytetty kausitasoitettua tietoa. Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisessa linkissä. Kausitasoitettu tieto tarkentuu usein tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä.

 

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ja saadut sosiaaliturvamaksut

kuva


Päivitetty 31.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2004, Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2004/04/jtume_2004_04_2005-03-31_kat_001.html