Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä kasvoi vuoden 2004 toisella neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 toiseen neljännekseen verrattuna kokonaisverokertymä kasvoi 2,5 prosenttia. Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä sisältää tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä pääomaverot.

Tuotannon- ja tuonninverokertymät vähenivät 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 toisesta neljänneksestä tuotannon- ja tuonninverokertymät kasvoivat 2,9 prosenttia.

Julkisyhteisöjen tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi edellisestä neljänneksestä 2,1 prosenttia. Edellisen vuoden toisesta neljänneksestä tulo- ja varallisuusverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 2,1 prosenttia.

Pääomaverokertymä väheni 1,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Edellisen vuoden toisesta neljänneksestä pääomaverokertymä kasvoi julkisyhteisöillä 15,0 prosenttia.

Julkisyhteisöjen saamat todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat vuoden 2004 toisella neljänneksellä 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 toisesta neljänneksestä todelliset sosiaaliturvamaksut kasvoivat 3,4 prosenttia.

Julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat vuoden 2004 toisella neljänneksellä 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2003 toisesta neljänneksestä julkisyhteisöjen maksamat rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 3,4 prosenttia.

Laskettaessa muutosprosentteja edellisen vuoden vastaavaan periodiin on käytetty kausitasoittamatonta tietoa. Edellisen periodin muutosprosenttia laskettaessa on käytetty kausitasoitettua tietoa. Kausitasoitus on tehty Tramo/Seats-menetelmällä. Lisätietoa Tramo/seats-menetelmästä on saatavissa oheisessa linkissä. Kausitasoitettu tieto tarkentuu usein tulevina periodeina, kun uudet havainnot vaikuttavat kausitasoitukseen. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä.

 

Julkisyhteisöjen kokonaisverokertymä ja saadut sosiaaliturvamaksut

kuva


Päivitetty 30.9.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2004, Katsaus julkisyhteisöjen tuloihin ja menoihin neljännesvuosittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2004/02/jtume_2004_02_2004-09-30_kat_001.html