Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 55 630 14 537 37 301 3 792
G01 Yleinen julkishallinto 7 193 3 019 4 144 30
G02 Puolustus 2 475 2 475 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 371 1 900 471 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 4 979 3 367 1 612 ..
G05 Ympäristönsuojelu 304 227 77 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 212 74 138 ..
G07 Terveydenhuolto 14 056 186 11 504 2 366
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2 176 614 1 562 ..
G09 Koulutus 9 895 2 207 7 642 46
G10 Sosiaaliturva 11 969 468 10 151 1 350

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2019, Liitetaulukko 2. Julkisyhteisöjen kulutusmenot tehtävittäin ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2019/jmete_2019_2020-12-18_tau_002_fi.html