Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa 1)

  S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 127 966 61 731 52 771 46 043
G01 Yleinen julkishallinto 19 048 14 128 9 533 80
G02 Puolustus 2 882 2 882 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 816 2 326 524 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 10 115 7 014 3 456 ..
G05 Ympäristönsuojelu 463 326 156 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 745 319 442 ..
G07 Terveydenhuolto 17 113 6 423 14 154 2 646
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 533 1 490 2 285 ..
G09 Koulutus 13 507 7 297 8 823 730
G10 Sosiaaliturva 57 744 19 526 13 398 42 587
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2019, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2019, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2019/jmete_2019_2020-12-18_tau_001_fi.html