Publicerad: 31.1.2020

De offentliga utgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten minskade något år 2018

Den offentliga sektorns utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten minskade fortfarande långsamt år 2018. Enligt Statistikcentralens uppgifter var den offentliga sektorns konsoliderade totalutgifter 124,4 miljarder euro, dvs. 53,1 procent av bruttonationalprodukten år 2018 medan den högsta siffran för de närmaste åren var 57,3 procent år 2014. Den offentliga sektorns utgifter har under de senaste åren ökat långsammare än bruttonationalproduktens årsförändring i löpande priser.

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål år 2018

  Totalutgifter, % Nettoutgifter, % 1) Konsumtionsutgifter, %
G01 Allmän offentlig förvaltning 15,0 11,4 13,0
G02 Försvar 2,2 2,3 4,5
G03 Samhällskydd och rättsskipning 2,1 2,1 4,1
G04 Näringslivfrågor 8,0 7,6 8,8
G05 Miljöskydd 0,4 0,3 0,5
G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,6 0,2 0,4
G07 Hälso- och sjukvård 13,2 12,9 25,0
G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion 2,8 2,8 4,0
G09 Utbildning 10,4 10,8 18,0
G10 Social trygghet 45,5 49,7 21,6
G0 Ändamål, totalt 100,0 100,0 100,0
1) Nettoutgifter=Totalutgifter minskat med försäljningsinkomster och avgiftsinkomster samt med produktionen för egen slutlig användning

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (191,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 31.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2018/jmete_2018_2020-01-31_tie_001_sv.html